Результати голосування, по рішенню:

№ 19-13/2021 Про уповноваження діяти від імені та в інтересах Славутської міської ради в порядку самопредставництва